Dr Tumi – Angesabi Lutho Lyrics

0
Dr Tumi The Great Shepherd Album Lyrics
Dr Tumi – The Great Shepherd Album Lyrics

Angesabi Lutho Lyrics by Dr Tumi

We are not afraid Oh God
We are safe in your arms Oh God
We won’t fear no evil, no
‘Cause we are safe in your arms, Oh God

Impilo yami
Impilo mami isesandleni sakho
Amaphupho ami
Esandleni sakho

Longangithinta
Ang’lokothe ngisesandleni sakho
Kungaphela ngaye
Ngob’ unobubele ngami

Angesabi lutho
Angesabi ngoba wena unami
Uyangigcina
Wena uyangiflhla esandleni sakho

Inhliziyo yami
Inhliziyo yami ayesabi
Nami ngibaliwe
Kwabathandiweyo

Angingedwa
Angingedwa uhlallunami njalo
Angipheli amandla
Nom’abantu bengishiya

Angesabi lutho
Angesabi ngoba wena unami
Uyangigcina
Wena uyangiflhla esandleni sakho

Angesabi lutho
Angesabi ngoba wena unami
Uyangigcina
Wena uyangiflhla esandleni sakho

Angesabi lutho
Angesabi ngoba wena unami
Uyangigcina
Wena uyangiflhla esandleni sakho

Angesabi lutho
Angesabi ngoba wena unami
Uyangigcina
Wena uyangifihla esandleni sakho

We are not afraid, Oh God
We are safe in your arm, Oh God
We won’t fear not evil, Lord
‘Cause we’re hidden esandleni sakho

Written by; Dr Tumi
Released date; 26 March, 2021
Album/EP; The Great Shepherd

Dr Tumi Angesabi Lutho Lyrics

Dr Tumi Angesabi Lutho Lyrics In English Translation

We are not afraid Oh God
We are safe in your arms Oh God
We won’t fear no evil, no
‘Cause we are safe in your arms, Oh God

My life
My life is in your hands
My dreams
In your hand

You can touch me
I’m never in your hand
It could be over for him
Because you are kind to me

I am not afraid of anything
I am not afraid because you are with me
He keeps me
You hide me in your hand

My heart
My heart is not afraid
I am also listed
For loved ones

I am not alone
I’m not always alone
I do not give up
And people left me

I am not afraid of anything
I am not afraid because you are with me
He keeps me
You hide me in your hand

I am not afraid of anything
I am not afraid because you are with me
He keeps me
You hide me in your hand

I am not afraid of anything
I am not afraid because you are with me
He keeps me
You hide me in your hand

I am not afraid of anything
I am not afraid because you are with me
He keeps me
You are hiding me from your hand

We are not afraid, Oh God
We are safe in your arm, Oh God
We won’t fear not evil, Lord
‘Cause we’re hidden in your hand

Leave A Reply