Joyfull Praise Choir – Makanyanya Lyrics

0
Joyfull Praise Choir Makanyanya Lyrics
Joyfull Praise Choir – Makanyanya Lyrics

Makanyanya Lyrics by Joyfull Praise Choir

Mwari munondikundisa eh eh eh
Makanyanya

Mwari imi mune rudo rwakanyanya
Makandibvisa pakawanda
Pazhinji pacho panga pakashata
Mumapapiro enyu ndichihwanda
Mwari imi mune rudo rwakanyanya (rwakanyanya)
Makandibvisa pakawanda (pakawanda)
Pazhinji pacho panga pakashata (pakashata)
Mumapapiro enyu ndichihwanda (ndichihwanda)

Ndichaimba mbiri nerumbidzo
(Mbiri nerumbidzo, mbiri nerumbidzo)
Tokupai tokupai
Mbiri nerumbidzo, mbiri nerumbidzo)
Tokupai tokupai)

Anotumira masoja (edenga)
Kuzo dealer nemaboora (ngoma)
Ndakatengwa nekudeuka (kweropa)
Nguva dzeve ndinochengetwa (nedenga)
Nvasha dzenyu dzinondi bvumbamirira nguva dzose
Kutanga miriwa nedenga zvakakosha
Kunyange ndisina ka zvangu one mota ndinorumbidza
Futi futi ndakakomborerwa
Madhimoni anditolarate
Rakauya andisekerere
Futi futi mwari wangu zimonya
Zvinhu zvese zvinonetsa ndongo zviudza kuti
Ha ha ha ha ha ha ha ha ibyapa usandutysonya
Futi futi mwari wangu zimonya
Kukupa zvese zvaunoda anogona

(Mbiri nerumbidzo, mbiri nerumbidzo)
Tokupai tokupai
Mbiri nerumbidzo, mbiri nerumbidzo)
Tokupai tokupai
Mbiri nerumbidzo, mbiri nerumbidzo)
Tokupai tokupai
Mbiri nerumbidzo, mbiri nerumbidzo)
Tokupai tokupai)

Panguva dzana Abraham, mhoze, jekobu naissaca
Vaimuziva achinzi Jehovah Rapha
Zvino inini ndoti Jehovah makanyanya
Kutarisa hupenyu hwangu ndongona hanya
Handina kana 1 day randakashaya sadza
Hanzi nekuti ini ndoda church ndatova tsaga but chii
Mira uone manie handisati ndatangga
Vamwe vachiri busy kutsvaga bag ini ndakuda saga
Hant mdara wajose akamupa juzi recolour
Inini ndichapihwa riri (Gucci wamhamha)
Futi futi mwari wangu zimonya
Zvinhu zvese zvinonetsa ndongo zviudza kuti
Ha ha ha ha ha ha ha ha ibyapa usandutysonya
Futi futi mwari wangu zimonya
Kukupa zvese zvaunoda anogona

(Mbiri nerumbidzo, mbiri nerumbidzo)
Tokupai tokupai
Mbiri nerumbidzo, mbiri nerumbidzo)
Tokupai tokupai
Mbiri nerumbidzo, mbiri nerumbidzo)
Tokupai tokupai
Mbiri nerumbidzo, mbiri nerumbidzo)
Tokupai tokupai)

Iri mari vessed (ehe bvisa)
Tithe neOfferina (zvese bvisa)
Tatumira ngirozi vedenga (dhizhaa)
Warohwa nekarate iwee (ifa)
Chingoziva kuti mwari anokomborera
Nguva dzese anogara akakudongorera
Rechiri gore reminana
Sevana veminana
Hatina kana pressure nezvinhu zvakawanda
Chii chingandinetsa (hapana)
Chii chingandishupa (hapana)
Futi futi mwari wangu zimonya
Zvinhu zvese zvinonetsa ndongo zviudza kuti
Ha ha ha ha ha ha ha ha ibyapa usandutysonya
Futi futi mwari wangu zimonya
Kukupa zvese zvaunoda anogona

(Mbiri nerumbidzo, mbiri nerumbidzo)
Tokupai tokupai
Mbiri nerumbidzo, mbiri nerumbidzo)
Tokupai tokupai
Mbiri nerumbidzo, mbiri nerumbidzo)
Tokupai tokupai
Mbiri nerumbidzo, mbiri nerumbidzo)
Tokupai tokupai)

Makanyanya

Written by; Joyfull Praise Choir
Released date; 24 March, 2021

Joyfull Praise Choir Makanyanya Lyrics

Joyfull Praise Choir Makanyanya Lyrics In English Translation

God you defeat me eh eh eh
More

God you are so loving
You have taken me away from many
Most of it was bad
In your wings I take refuge
God you have so much (so much) love
You removed me from most (many)
Most of it was bad (bad)
In your wings I hide (hiding)

I will sing praise and praise
(Two with praise, two with praise)
Tokupai tokupai
Two with praise, two with praise)
Tokupai tokupai)

Sends an army (heaven)
In the dealer and drill (drums)
I was bought with blood (blood)
Times of protection (by heaven)
Your grace always holds me back
Starting plants and sky is important
Even though I don’t have my own car, I recommend it
And I’m blessed
Demons do not follow me
She came and smiled at me
And my god is angry
All distractions will tell you
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha sapa usandutysonya
And my god is angry
Giving you everything you need can

(Two with praise, two with praise)
Tokupai tokupai
Two with praise, two with praise)
Tokupai tokupai
Two with praise, two with praise)
Tokupai tokupai
Two with praise, two with praise)
Tokupai tokupai)

In the days of Abraham, Moses, Moses, and Isaac
They knew him as Jehovah Rapha
And I will say that Jehovah is great
Looking at my life is just a matter of concern
I haven’t missed a day
Not because I love the church I’m already a tsaga but what
Stop and see manie I haven’t started yet
Some are still busy looking for a bag I loved the sack
Hant circle wajose gave him a recolour yesterday
I will be given it (Gucci mamma)
And my god is angry
All distractions will tell you
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha sapa usandutysonya
And my god is angry
Giving you everything you need can

(Two with praise, two with praise)
Tokupai tokupai
Two with praise, two with praise)
Tokupai tokupai
Two with praise, two with praise)
Tokupai tokupai
Two with praise, two with praise)
Tokupai tokupai)

This amount is vessed (yes subtract)
Tithe and Offerina (all remove)
We have sent angels of heaven (dizhaa)
Beat on karate you (die)
Just know that God blesses
He is always watching over you
It is still a year of miracles
Like children of miracles
We don’t have any pressure with many things
What can bother me (none)
What can scare me (none)
And my god is angry
All distractions will tell you
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha sapa usandutysonya
And my god is angry
Giving you everything you need can

(Two with praise, two with praise)
Tokupai tokupai
Two with praise, two with praise)
Tokupai tokupai
Two with praise, two with praise)
Tokupai tokupai
Two with praise, two with praise)
Tokupai tokupai)

More

Leave A Reply