Kwesta – Golokoqo Lyrics

0

Kwesta Golokoqo Lyrics (feat. Sizwe Alakine), Kwesta & Kabza De Small Golokoqo Lyrics

Qo, golokoqo (i-pandemic)
Qo, qo, golokoqo (i-pandemic)
Qo, qo, golokoqo
Qo, qo, golokoqo

Alakine, Alakine, Alakine, Alakine
(Aish) lemal’ esiyiphuzay’ yi-pandemic
Nabo labantwana balandw’ endlini
Bafike ngama-Uber balal’ emzini
Impil’ esiyiphilay’ imnand’, inzima
Imal’ esiyiphuzay’ yi-pandemic
Nabo labantwana balandw’ endlini
Bafike ngama-Uber balal’ emzini
Impil’ esiyiphilay’ imnand’, inzima

Ungabo themb’ abantu
Ngoba lo-cherry wakho uthande mina
Sonke sinemali mara awaz’ yekaban’ eningi
Ungabo themb’ abantu
Ngoba lo-cherry wakho uthande mina
Sonke sinemali mara awaz’ yekaban’ eningi

Hayi wena
Yeh, aw niki-liki sambo
i-Speaker side’ uMamboja
Sam-chillisi nama-Goat
Toothpick ngidl’ iNandos

Ai, dibiribi-raido
Ntwana ng’fike ngama-high hopes
Lidl’ i-lyric le Kwaito
Eyi, konj’ akekh’ ongaka ng’loyi

Ngangayo-
Qo, qo, golokoqo
Anga lo-
Qo, qo, golokoqo
Baka no-
Qo, qo, golokoqo
Yeyi wena, ayi-ayi-ayi
Enza ngo-

Ekse fede, nxae
Top s’gelekeqe, Makhuzu
Unsundu, uTamkhulu
Yah, yoh kahle kahl’ uMas’guzu
Wembumbulu shay’ ulamthuthu
K’sayi lentwana kaStyara tot-tot, yeah
7 eMavitjo rong tlong
Ng’hlezi ngi-sweet, sukela ne-coffee
Wena kumkela, golokoqo

Bheka ng’blome noKabza namhlanje
iBoss yeyinkabi zanamhlanje
uKing-Kong, Craydon yanamhlanje
NoSister angang’babza namhlanje
Lovey got the Hong dot
Hayi wena maan
K’sayikati eHong dot-dot
Jele viye, jele on dope

Hayi wena yoh
Samniki-liki sambo
i-Speaker side’ uMamboja
Sam-chillisi nama-Goat
Toothpick ngidl’ iNandos

Eish, dibiribi-raido
Ntwana ng’fike ngama-high hopes
Lidl’ i-lyric le Kwaito
Eyi, konj’ akekh’ ongaka ng’loyi

Ngangayo-
Anga lo-
Baka no-
Ene kanti enza ngo-

Ungabo themb’ abantu
Ngoba lo-cherry wakho uthande mina, eish
Sonke sinemali mara awaz’ yekaban’ eningi, eish
Ungabo themb’ abantu
Ngoba lo-cherry wakho uthande mina, eish
Sonke sinemali mara awaz’ yekaban’ eningi

Hayi wena, bheka
Aw niki-liki sambo
i-Speaker side’ uMamboja
Sam-chillisi nama-Goat
Toothpick ngidl’ iNandos

Dibiribi-raido
Ntwana ng’fike ngama-high hopes
Lidl’ i-lyric le Kwaito
Konj’ akekh’ ongaka ng’loyi

Ngangayo-
Anga lo-
Baka no-
Ene kanti enza ngo-

(Yi-pandemic)

Kwesta Golokoqo Lyrics English Translation

Qo, golokoqo (pandemic)
Qo, qo, golokoqo (pandemic)
Qo, qo, golokoqo
Qo, qo, golokoqo

Alakine, Alakine, Alakine, Alakine
(Aish) the disease we are drinking is a pandemic
The children were also taken to the house
They came by Uber to the village
The life we ​​live is not easy, it is difficult
The money we drink is a pandemic
The children were also taken to the house
They came by Uber to the village
The life we ​​live is not easy, it is difficult

Trust me, people
Because your cherry loved me
We all have a lot of money
Trust me, people
Because your cherry loved me
We all have a lot of money

Not you
Yeh, aw niki-liki sambo
Speaker side’ Mamboja
Sam-chillisi and Goat
Toothpick I’m eating Nandos

Ai, dibiribi-raido
Baby, I came with high hopes
Lidl’ is a lyric in Kwaito
Well, there’s not much to it

About-
Qo, qo, golokoqo
This is
Qo, qo, golokoqo
They also
Qo, qo, golokoqo
Hey you, ay-ayy-ayy
do with

Ekse fede, nxae
Top s’gelekeqe, Makhuzu
Unsundu, Tamkhulu
Yah, oh well Mas’guzu
Fake shay’ ulamthuthu
Let’s go to Styara’s baby tot-tot, yeah
7 Mavitjo rong tlong
I’m always sweet, start with coffee
You accept it, all right

Look closely with Kabza today
Boss is a modern bull
King-Kong, the modern day Craydon
And Sister can ask me today
Lovey got the Hong dot
Hey maan
K’sayikait e Hong dot-dot
Jail viye, jail on dope

Not you
Samniki-liki sambo
Speaker side’ Mamboja
Sam-chillisi and Goat
Toothpick I’m eating Nandos

Eish, dibiribi-raido
Baby, I came with high hopes
Lidl’ is a lyric in Kwaito
Well, there’s not much to it

About-
This is
They also
What he did was

Trust me, people
Because this cherry of yours liked me, eish
We all have a lot of money, right?
Trust me, people
Because this cherry of yours liked me, eish
We all have a lot of money

Not you, look
Aw niki-liki sambo
Speaker side’ Mamboja
Sam-chillisi and Goat
Toothpick I’m eating Nandos

Dibiribi-raido
Baby, I came with high hopes
Lidl’ is a lyric in Kwaito
There is no such thing as magic

About-
This is
They also
What he did was

(It’s a pandemic)

Comments are closed.