Takie Ndou – Ndi Vhone Ndila Lyrics

0
Takie Ndou The Great Revival Live Album Lyrics
Takie Ndou – The Great Revival Album Lyrics and Tracklist

Ndi Vhone Ndila Lyrics

Ndi vhone ndila na mafhungo ngoho
Ndi vhone ndila na mafhungo ngoho
Ahuna ane a ngaya ha khotsi a songo fhira kha
vhone
Ndi vhone ndila na mafhungo ngoho

Ndi vhone ndila na mafhungo ngoho
Ndi vhone ndila na mafhungo ngoho
Ndi vhone ndila na mafhungo ngoho
Ndi vhone ndila na mafhungo ngoho

Ahuna ane a ngaya ha khotsi a songo fhira kha
vhone
Ndi vhone ndila na mafhungo ngoho
Ahuna ane a ngaya ha khotsi a songo fhira kha
vhone
Ndi vhone ndila na mafhungo ngoho
Ndi vhone ndila na mafhungo ngoho
Ndi vhone ndila na mafhungo ngoho

Ahuna ane a ngaya ha khotsi a songo fhira kha
vhone
Ndi vhone ndila na mafhungo ngoho
Ahuna ane a ngaya ha khotsi a songo fhira kha
vhone

Ndi vhone ndila na mafhungo ngoho
Ndi vhone ndila na mafhungo ngoho
Ndi vhone ndila na mafhungo ngoho
Ndi vhone ndila na mafhungo ngoho
Ndi vhone ndila na mafhungo ngoho

Ahuna ane a ngaya ha khotsi a songo fhira kha
vhone
Ndi vhone ndila na mafhungo ngoho
Ahuna ane a ngaya ha khotsi a songo fhira kha
vhone
Ndi vhone ndila na mafhungo ngoho
Ahuna ane a ngaya ha khotsi a songo fhira kha
vhone
Ndi vhone ndila na mafhungo ngoho

Tanganedza Yeso
Tanganedza Yeso
Tanganedza Yeso
Tanganedza Yeso
Ndi vhone ndila na mafhungo ngoho

Tanganedza Yeso
Tanganedza Yeso
Tanganedza Yeso
Tanganedza Yeso

Ndi vhone ndila na mafhungo ngoho
Ndi vhone ndila na mafhungo ngoho
Ndi vhone ndila na mafhungo ngoho

Tanganedza Yeso
Tanganedza Yeso
Ndi vhone ndila na mafhungo ngoho
Tanganedza Yeso
Tanganedza Yeso
Tanganedza Yeso
Tanganedza Yeso
Ndi vhone ndila na mafhungo ngoho

Tanganedza Yeso
Tanganedza Yeso
Tanganedza Yeso
Tanganedza Yeso
Ndi vhone ndila na mafhungo ngoho

Written by; Takie Ndou
Album/EP; The Great Revival

Takie Ndou Ndi Vhone Ndila Lyrics

Takie Ndou Ndi Vhone Ndila Lyrics In English Translation

I have these questions
I have these questions
Ahuna said when the danger came
vhone
I have these questions

I have these questions
I have these questions
I have these questions
I have these questions

Ahuna said when the danger came
vhone
I have these questions
Ahuna said when the danger came
vhone
I have these questions
I have these questions
I have these questions

Ahuna said when the danger came
vhone
I have these questions
Ahuna said when the danger came
vhone

I have these questions
I have these questions
I have these questions
I have these questions
I have these questions

Ahuna said when the danger came
vhone
I have these questions
Ahuna said when the danger came
vhone
I have these questions
Ahuna said when the danger came
vhone
I have these questions

Follow Jesus
Follow Jesus
Follow Jesus
Follow Jesus
I have these questions

Follow Jesus
Follow Jesus
Follow Jesus
Follow Jesus

I have these questions
I have these questions
I have these questions

Follow Jesus
Follow Jesus
I have these questions
Follow Jesus
Follow Jesus
Follow Jesus
Follow Jesus
I have these questions

Follow Jesus
Follow Jesus
Follow Jesus
Follow Jesus
I have these questions

Leave A Reply