Tope Alabi – Eyin Oluwa, Halleluyah Lyrics

0
Tope Alabi Hymnal (Volume 1)
Tope Alabi – Hymnal (Volume 1)

Tope Alabi Eyin Oluwa Halleluyah Lyrics

[Verse 1]
Eje ka f;ope fun o e
Iwa Olorun ni iyin to po
Eru ipa a re po o e
Bela nu re duro o lailai

[Chorus]
Eyin o Oluwa o Halleluyah
Egbe e ga o o o o o Halleluyah
Eyin Oluwa o Halleluyah
O n logaju o o o o Halleluyah

[Verse 2]
Yin oun to fogbon da orun
Yin oun to lewa ninu ogo
Yin oun ti kerubu sarafu korin si o
Oun re ru awon omi okun

[Verse 3]
Nitori tori majemu ati pinlese
Nitori tori dodo re ti kosaki
Nitori irele ati fe re siwa
Nitori agbara re topo pupo

[Verse 4]
Yin in tinu tinu u re
Yin in gbogbo to okan tara a
Yin in bawon torun un o o o
Oun loni ife e waju lo

[Chorus]
Eyin o Oluwa o Halleluyah
Egbe e ga o o o o o Halleluyah
Eyin Oluwa o Halleluyah
O n logaju o o o o Halleluyah

Written by; Tope Alabi
Released date; 9 November, 2020

Eyin Oluwa Halleluyah Lyrics by Tope Alabi

Leave A Reply